ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Informacja w sprawie zamiaru realizacji operacji własnych 1-3/2018/OW

.

Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zgodnie z punktem VII.1 Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 przyjętej uchwałą nr 12/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 24 kwietnia 2017 roku informuje, że do zamiaru realizacji operacji własnych:

  • 1/2018/OW – zakup 12 sztuk namiotów promocyjnych w różnych wymiarach i konfiguracjach z nadrukowanymi elementami promującymi obszar LSR – podmioty inne niż LGD, a uprawnione do wsparcia, nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej.
  • 2/2018/OW – zakup 50 sztuk strojów ludowych, w tym strojów męskich i damskich – podmioty inne niż LGD, a uprawnione do wsparcia, nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej.
  • 3/2018/OW – zakup 1 kompletu instrumentów muzycznych – podmioty inne niż LGD, a uprawnione do wsparcia, nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej.
Kategoria: