ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nabór na stanowisko - Specjalista ds. aktywizacji i promocji

.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina 
ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Termin składania ofert: do 31.01.2019 r. do godziny 15:00
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze (załacznik).

Procedura naboru:

  • po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
  • lista kandydatów, wybranych przez Komisję Konkursową na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jurajskakraina.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania. Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD Jurajska Kraina.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Biura „Procedura naboru pracowników do LGD” Regulamin Biura stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 23 maja 2016 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie-o-naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze1428 kB783 Pobieranie
Pobierz plik (oswiadczenie-dane-osobowe.docx)Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych723 kB305 Pobieranie