ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczne i kulturalne na terenie Gminy Słomniki

.

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 221 820,00 zł
Wartość projektu: 438 614,90 zł
Cel projektu: realizacja projektu wpłynęła na poprawę stanu świetlic i budynków pełniących funkcje społeczne i kulturalne (Kacice, Kępa, Miłocice, Muniakowice, Smroków, Szczepanowice, Trątnowice, Waganowice).

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji