ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Brończycach

.

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 200 000,00 zł
Wartość projektu: 383 097,99 zł
Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców, a także estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez stworzenie odpowiedniej bazy lokalnej na potrzeby organizacji społecznych i mieszkańców wsi Brończyce.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji