ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, drenażem i dojściem oraz remontem wewnętrznych dróg, dojść i miejsc parkingowych w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

.

Wnioskodawca: Gmina Sułoszowa
Wnioskowana kwota: 403 461,00 zł
Wartość projektu: 615 279,21 zł
Cel projektu: operacja była ukierunkowana na zwiększenie ilości form zagospodarowania czasu wolnego, a także przyczyniła się do rozwoju kapitału ludzkiego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji