ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nabory 10/2018/G - 17/2018/G – Zakończono przyjmowanie wniosków

.

Informujemy, że z dniem 16 marca 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naborów nr 10/2018/G - 17/2018/G – Powierzenie grantów

W wyznaczonym terminie wpłynęło: 

  • 10/2018/G - Place zabaw - 2 wnioski
  • 11/2018/G - Obiekty rekreacyjne - 8 wniosków
  • 12/2018/G - Miejsca aktywnego wypoczynku - 5 wniosków
  • 13/2018/G - Mała infrastrutkrura turystyczna - 4 wnioski
  • 14/2018/G - Świetlice wiejskie - 8 wniosków
  • 15/2018/G - Zabytki - 3 wnioski
  • 16/2018/G - Wydarzenia historyczne - 3 wnioski
  • 17/2018/G - Wydarzenia promujące lokalne produkty - brak

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych naborów dostępne są w zakładce (panel boczny) Projekty grantowe > NABORY > Nabór .../2018/G

Kategoria: