ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naboru 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 1/2021 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 7 do 26 stycznia 2021 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków. Rada LGD na XXVII. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 roku, wznowionym w dniach 18.  oraz 26 lutego 2021 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania w załączniku nr 3.

Do pobrania:

Kategoria: