ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naboru 1/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 1/2020 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 20 stycznia do 6 lutego 2020 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 30 wniosków. Rada LGD na XXI. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2020 roku, wznowionym w dniach 9.  oraz 17. marca 2020 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania w załączniku nr 3.

Do pobrania:

Kategoria: