ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Stanowisko Rady LGD dot. uwag do naboru nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

.

21 sierpnia 2017 roku w siedzibie LGD "Jurajska Kraina" odbyło się V posiedzenie Rady LGD w celu wypracowania stanowiska dot. uwag do naboru nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej jakie zostały przesłane przez UMWM pismem znak FE-VIII.432.1.95.2017. Po zapoznaniu się z całością materiału, Rada LGD uzgodniła stanowisko do każdej z przedstawionych uwag i przygotowała stosowne pismo skierowane do UMWM.

Kategoria:
stat4u