ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rozpatrzenie protestu złożonego w dniu 14/07/2017 do naboru nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

.

Wnioskodawca, korzystając z przysługującego mu prawa, w dniu 14 lipca 2017 roku wniósł protest do naboru nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej, który został złożony w Biurze LGD „Jurajska Kraina”. W związku z tym, Przewodniczący Rady LGD „Jurajska Kraina” po zapoznaniu się z treścią protestu, powiadamiając pozostałych członków Rady LGD zwołał posiedzenie Rady LGD w dniu 26 lipca 2017 roku. Podczas IV posiedzenia Rady LGD „Jurajska Kraina” przeprowadzono procedurę odwoławczą, w tym dokonano weryfikacji protestu, zajęto stanowisko oraz podjęto stosowne uchwały.

Kategoria:
stat4u