ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy - wystawa i towarzyszące jej warsztaty

.

Wnioskodawca: Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki
Wnioskowana kwota: 23 480,30 zł
Wartość projektu: 29 505,96 zł
Cel projektu: upamiętnienie 150. rocznicy powstania styczniowego. Wystawa była pokazywana najpierw na zamku w Pieskowej Skale, a później w kilku okolicznych kościołach. Wystawa przedstawiła wydarzenia powstańcze, które miały miejsce na tym terenie, postaci lokalnych bohaterów, ludzi ważnych i ciekawych, o których często milczą podręczniki historii i nie pamiętają już potomni. Wystawie towarzyszyły warsztaty edukacyjno-artystyczne zapoznające z tradycją biżuterii patriotycznej

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: