ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Jurajski festiwal archeologicznych - festiwal, warsztaty, lokalna tradycja

.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 14 751,16 zł
Wartość projektu: 21 395,47 zł
Cel projektu: promowanie terenów położonych na obszarze LGD „Jurajska Kraina” poprzez przedstawienie go jako atrakcyjnego dla turystyki oraz poprzez dostarczenie informacji w oparciu o lokalne walory przyrodnicze, kulturowo-historyczne i tradycje regionalne. Operacja przyczyniła się również do podniesienia świadomości mieszkańców na obszarze LGD w zakresie ekologii, historii i etnografii. Ukazana została atrakcyjność przyrodnicza regionu poprzez udział w przedsięwzięciu turystów, a także mieszkańców aglomeracji krakowskiej i śląskiej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: