ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Jurajska Plaża - Turniej Siatkówki Plażowej w gminie Jerzmanowice-Przeginia

.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 5 344,00 zł
Wartość projektu: 7 907,93 zł
Cel projektu: Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy sportowej promującej lokalne walory.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: