ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Strażacki Piknik Sportowy

.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Widomej
Wnioskowana kwota: 14 931,74 zł
Wartość projektu: 19 052,91 zł
Cel projektu: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy rekreacyjno-sportowej – Strażacki Piknik Sportowy.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: