ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń - Lokalne Centrum Aktywnego Wypoczynku w miejscowości Sułkowice

.

Wnioskodawca: Gmina Iwanowice
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 39 900,98 zł
Cel projektu: stworzenie warunków służących organizacji, rozwijaniu i promocji aktywnego trybu życia mieszkańców poprzez adaptację, wyposażenie i udostępnienie pomieszczeń lokalnego centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Sułkowice.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: