ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Budowa ścianki wspinaczkowej i utworzenie sekcji wspinaczkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale

.

Wnioskodawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
Wnioskowana kwota: 24 156,30 zł
Wartość projektu: 39 263,09 zł
Cel projektu: popularyzacja aktywnego stylu życia, wzrost atrakcyjności turystycznej i sportowej Skały oraz upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji poprzez budowę ścianki wspinaczkowej w Skale i utworzenie sekcji wspinaczkowej. Celem projektu była też popularyzacja walorów Jury Krakowsko – Częstochowskiej jako miejsca aktywnego wypoczynku. Budowa ścianki doprowadziła do stworzenia miejsca bezpiecznego i innowacyjnego, otwartego dla całych rodzin, a sekcja wspinaczkowa jest jedną z pierwszych na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina”.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: