ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Adaptacja dobudówki na strzelnicę sportową - strzał w dziesiątkę

.

Wnioskodawca: Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach
Wnioskowana kwota: 24 919,62 zł
Wartość projektu: 31 149,53 zł
Cel projektu: przebudowa połączona z modernizacją obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w celu stworzenia profesjonalnej strzelnicy sportowej i utworzenia sekcji strzeleckiej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji

Kategoria: