ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej miejscowości Nowa Wieś poprzez remont boiska i położenie na nim nawierzchni asfaltowej oraz montaż osprzętu sportowego

.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 52 218,25 zł
Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom wsi aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie umiejętności sportowych poprzez remont boiska sportowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji

Kategoria: