ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Jubileusz Działalności LGD Jurajska Kraina - jesteśmy z Wami już 10 lat!

.

SKMBT C22019101713050

 

Jest czas pracy i czas świętowania, a okazja ku temu niebagatelna.

 

Wczoraj odbyła się uroczysta Gala Dziesięciolecia Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Województwie Małopolskim.

Sześcioosobowa delegacja naszego LGD odebrała list gratulacyjny, za który serdecznie dziękujemy!

To ogromne wyróżnienie dla naszej już dziesięcioletniej pracy dla Was, wielu zrealizowanych wspólnie projektów, stale zacieśniającej się współpracy z lokalną społecznością i samorządami, przy wsparciu Województwa Małopolskiego.

Dzięki naszym wspólnym staraniom Jurajska Kraina staje się jeszcze piękniejszą.

 

Dziękujemy!

 

Rada, Zarząd, Członkowie i Pracownicy Biura

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina