ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rezerwat przyrody "Dolina Racławki"

.

rezerwat raclawkaNajwiększy małopolski rezerwat o charakterze krajobrazowym, położony miedzy Dubiem a Paczółtowicami, obejmujący dolinę potoku Racławka oraz okoliczne zbocza.

Porasta go las bukowy oraz grąd, a w dnie doliny łęg olszowy. W wielu miejscach występują skały wapienne wieku dewońskiego, karbońskiego i jurajskiego oraz holoceńska martwica wapienna. Rezerwat chroni liczne, zagrożone gatunki roślin, miedzy innymi storczyka - obuwika pospolitego. Przez teren rezerwatu poprowadzone są trzy ścieżki edukacyjne, a także zielony i żółty szlak turystyczny PTTK.

  • Data utworzenia: 1962 rok
  • Powierzchnia: 473,92 ha (po powiększeniu w 1989 r.)

Źródło: Mini Przewodnik, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków 2013