ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktywizacja 2007-2013

Tegoroczna impreza odbyła się na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w miejscowości Gotkowice w dniu 14 grudnia 2013r. (sobota) która rozpoczęła się o godz. 19:00 w kaplicy pw. Świętych Piotra i Pawła. Była to kolejna impreza aktywizująca LGD Gminie Jerzmanowice Przeginia. Głównym przesłaniem była promocja i kultywowanie tradycji opłatka Bożonarodzeniowego, była również kolejną okazja do promowania LGD w Gminie Jerzmanowice Przeginia. W programie wydarzenia było m.in. Introit Adwentowo – Bożonarodzeniowy, przepiękne jasełka w wykonaniu dzieci z Gotkowic, wspólne śpiewanie kolęd oraz życzenia dla mieszkańców Gminy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” na swoim terenie zorganizowało serię szkoleń w związku z planowanym naborem od 27.11.2013 do 12.12.2013 gdzie tematem przewodnim było działanie Małe Projekty. Podczas szkolenia omówiono warunki przyznania pomocy, na jaki poziom pomocy może liczyć wnioskodawca, jakie koszty podlegają refundacji w ramach realizacji małych projektów, przeszkolono uczestników z wypełniania wniosków o dofinansowanie. Podano przykłady projektów możliwych do realizacji.

  • 25.11.2013 – Gmina Iwanowice,
  • 26.11.2013 – Gmina Jerzmanowice-Przeginia,
  • 28.11.2013 – Gmina Sułoszowa,
  • 29.11.2013 – Gmina Słomniki,
  • 02.12.2013 – Gmina Skała.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

Tegoroczna impreza która odbyła się 9.11.2013 r. w restauracji Chochołowy Dwór w Gminie Jerzmanowice. Impreza spotkała z bardzo dużym zainteresowaniem, w imprezie uczestniczyło ponad 700 osób.Na ten uroczysty wieczór patriotyczny przybyli zaproszeni Goście oraz Mieszkańcy Gminy. Wieczór obfitował w liczne koncerty pieśni patriotycznych, które wykonały Młodzieżowy Zespół „MAZURECZEK”, Zespół „SOKOŁY”, „Śpiewające nutki” – nowo powstały zespół przy świetlicy Nadzieja w Jerzmanowicach, Orkiestra Dęta z Jerzmanowic i Orkiestra Dęta z Przegini. Nie zabrakło również prezentacji chóralnych Grup Społecznych z Panem Wójtem Adamem Piaśnikiem. Otóż, jak co roku wspólnie z Wójtem śpiewał chór stworzony przez Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Racławic, Czubrowic, Gotkowic, Łaz, Szklar, Sąspowa, chór Seniorów z Racławic, Czubrowic i Przegini oraz męski składający się z Druhów wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Uczestnicy wydarzenia otrzymywali kotyliony i śpiewniki. LGD miało własne stoisko gdzie prezentowane były materiały informujące i promujące Lokalną Grupę Działania Jurajska Kraina.

6 października 2013 r. po raz pierwszy przedstawiciele LGD Jurajska Kraina uczestniczyli w Żniwach Karpiowych. Podczas tej imprezy stoisko LGD było licznie odwiedzane przez mieszkańców Gminy i Gości imprezy, rozdano dużą ilość materiałów promocyjnych i przybliżono położenie i atrakcje turystyczne LGD „Jurajska Kraina”. Była to piękna impreza promocyjna.

Działania Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej były tematem kolejnego szkolenia zorganizowanego przez LGD Jurajską Krainę w dniu 25.09.2013 r.

Na początku wprowadzono uczestników w zasady dotyczące realizowanych programów wsparcia w ramach podejścia LEADER ponadto omówiono zagadnienia dotyczące przykładów projektów możliwych do realizacji, omówiono definicję Beneficjenta, formę i wysokość pomocy, poziom pomocy, warunki przyznania pomocy, koszty podlegające refundacji w ramach realizacji „Małych Projektów”, „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz praktyczne rady z wypełniania wniosków o dofinansowanie.