ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktywizacja 2007-2013

Wydarzenie to zorganizowano 20.07.2012 r., dla którego wzorem jest słynna już Noc Muzeów, skierowane jest przede wszystkim do społeczności lokalnej, mieszkańców gminy Sułoszowa i gmin sąsiednich. Zamek w Pieskowej Skale oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina po raz pierwszy organizuje noc w muzeum, podczas której zwiedzający będą mogli wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanym programie. Inicjatywa mająca na celu zainspirowanie lokalnych samorządów i organizacji niezależnych do współpracy w dziedzinie kultury.

Podczas pierwszej nocy atrakcją będzie niewątpliwie występ Baletu Dworskiego Cracovia Danza. Po spektaklu muzeum zostanie udostępnione publiczności. Będzie możliwość skorzystania z przewodnictwa kustosza zamku lub odbycia indywidualnego spaceru po ekspozycji.

1.07.2012r. Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” współorganizowała Festiwal Godki Krakowskiej wraz z gminą Iwanowice, Dziennikiem Polskim oraz Jurajskim Stowarzyszeniem Gospodarczym Gminy Iwanowice. Do udziału w Festiwalu zapraszani byli bajarze i śpiewacy reprezentujący gminy powiatów: krakowskiego, olkuskiego, proszowickiego, chrzanowskiego, miechowskiego, wielickiego, bocheńskiego, wadowickiego oraz miasto Kraków.

Uczestnicy językiem gwary krakowskiej prezentowali przyśpiewki, legendy, wydarzenia związane z tradycją swojego regionu. Po występach czekały na nich gromkie brawa i upominki od LGD oraz Domu Kultury z Iwanowic. Pomysłodawcą Festiwalu Godki Krakowskiej był wójt gminy Iwanowice Zbigniew Grzyb, który od kilku lat interesuje się gwarą podkrakowską. Samodzielnie opracował słownik tej gwary i redaguje bloga „Głos Wiślon łod Krakowa” prowadzonego w tym właśnie języku. Jak sam mówi: „Chciałbym rehabilitacji gwary krakowskiej, która przez wiele lat została odrzucona i traktowana wstydliwie. Tymczasem swojej gwary nie wyrzekali się i nie wstydzili ani górale, ani Poznaniacy, ani tym bardziej Ślązacy czy Kaszubi. Dlaczego więc i my nie powinniśmy być z niej dumni?”. Wójt gminy Iwanowice uważa, że języka dziadków i ojców powinno się uczyć w szkole. Festiwalowi patronują: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka. Patronami medialnymi są: Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, Radio Kraków S.A. oraz Głos Iwanowic.

9 czerwca 2012r. odbył się II Jarmark Skalski w Skale, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”. Impreza udała się znakomicie. Pogoda była piękna, dopisali znakomici goście. Cztery koła gospodyń wiejskich przygotowały stragany, zaprezentowały swoje dokonania kuliarne oraz rękodzieło. Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością w dekorowaniu swoich stoisk. Wszystkie reprezentantki sołectw Przybysławice, Skała, Cianowice i Sobiesęki otrzymały od Jurajskiej Krainy piękne korale i upominki. Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany przez zainteresowanych. Rozdaliśmy mnóstwo broszur informacyjnych, a pracownicy Biura chętnie rozmawiali o możliwościach, jakie stwarza dla mieszkańców LGD.

Na „Jurajskim Euro” mistrzami Niemcy. Szesnaście reprezentacji, losowanie drużyn, kilkadziesiąt meczy i emocjonujący finał: Rosja kontra Niemcy rozstrzygnięty w rzutach karnych – tak wyglądał turniej zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jurajska Kraina” i wchodzące w jego skład gminy.

Ostatecznie w Jurajskim Euro brały udział dzieci z gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przegmia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa. Zgłoszonym drużynom przydzielono narodowe reprezentacje biorące udział w prawdziwych mistrzostwach- Euro miało swoją stronę internetową, gdzie zamieszczano bieżące informacje o terminach rozgrywek, wynikach, a kibice typowali mistrzów.

Finał odbył się w dzień dziecka na nowo otwartym Orliku w Sieciechowicach. Zagrały w nim drużyny ze Słomnik w roli Niemców i Przegini, Czubrowic, Racławic. Mecz był wyrównany. Tuż przed końcowym gwizdkiem było 5-5. Rzuty karne dały rozstrzygnięcie ósmej kolejce. Jak mówi Mateusza Kaczor, trener zwycięzców turnieju doprowadzenie drużyny do finału wymagało wiele poświęcenia. Trener cieszy się z sukcesu zawodników, ale nie chce by spoczęli na laurach. Tego typu zawody motywują młodych zawodników do dalszych treningów, dają wiele satysfakcji, uczą współdziałania i zdrowej rywalizacji – mówi Mateusz Kaczor.

18 września 2011 r. w niedzielę przy pięknej letniej pogodzie odbyły się Dożynki gminne w Smardzowicach. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla nas wszystkich, bo przypominają że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb powszedni. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wsi Smardzowice, Centrum Kultury w Skale, Sołectwo Smardzowice oraz Druhowie z OSP w Smardzowicach. Swój udział miała także „Jurajska Kraina” oraz Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji przy UMiG Skała. Cała impreza została znakomicie zorganizowana i poprowadzona przez Panią Ewę Leśniak, radną Smardzowic. Zebrani mogli podziwiać elegancję z jaką prowadziła imprezę, wspólnie z Panem Grzegorzem Kowalikiem, Dyrektorem CKSiR w Skale. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Smardzowicach kolorowy korowód dożynkowy wraz ze znakomitymi gości z sąsiednich gmin oraz całego Województwa, przeszedł na plac przy Remizie OSP. Burmistrz Skały Pan Tadeusz Durłak oraz Pani Jolanta Penkala Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale uroczyście powitali zebranych gości i rozpoczęli obrzęd dożynkowy. Koła Gospodyń z 12 sołectw gminy Skała przygotowały wieńce, które zachwycały pięknem i kunsztem wykonania.

Po zakończeniu obrzędu dożynkowego na gości czekały atrakcje: występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem, koncert zespołu „Czasza” i zabawa taneczna do rana. Podczas całego czasu trwania imprezy goście mogli kosztować smakołyki lokalne na czterech stoiskach przygotowanych przez sołectwa z Cianowic, Smardzowic, Przybysławic i Maszyc. Swoje stoiska miała także „Jurajska Kraina”, KRUS i wiele innych. Dla naszej LGD była to okazja do spotkań z mieszkańcami gminy, rozmowy o planowanych naborach wniosków, zapoznania z działalnością grupy oraz promocji. Rozdano wiele materiałów informacyjnych oraz gadżetów promocyjnych.