ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Relacja - Wykład o Gwarze Krakowskiej

.

W dniu 11.03.2014 r. dr hab. Kazimierz Sikora przeprowadził wykład i dyskusję na temat gwary krakowskiej i kultury ludowej regionu obejmującego obszar LGD Jurajska Kraina. W ramach spotkania odbyła się prelekcja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach. Wspominano czasy kiedy frywolność i wulgarność w gwarze i kulturze biesiady zawsze prezentowana była w przyzwoitych granicach i słysząc dzi­siejszy poziom a właściwie depresję oby­czajową można było powiedzieć że nasi przodkowie zachowywali w wulgarności umiar a nawet pewien wdzięk.

Poruszono kwestię jak rozmawiano w do­mach naszych dziadków i pradziadków? Warto o tym wiedzieć bo nawet Jan Pa­weł II pod Krakowem przypominał, że trzeba pamiętać skąd się wyszło by do­kądś dojść. Autor przypomniał w czasie wykładu przekaz swego dziadka, mą­drość ludowa mówiła, że czego się czło­wiek nauczy, to ani ogień ani woda mu tego nie zabierze. Pan Sikora wspomniał, że ludzie środowiska naukowego Uni­wersytetu Jagiellońskiego pragną współ­pracować z mieszkańcami naszej gminy, wierząc w otwartość i wolę stworzenia rzetelnej współpracy w dziale przywra­cania małym ojczyznom „świadomości regionalnej i poczucia własnej wartości. Wykład pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD Jurajska Kraina wśród uczniów, nauczycieli z Gminy Iwanowice.