ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Jurajska Kraina partnerem jubileuszowej konferencji Forum Urzędników Europejskich MISTiA

.

relacja mistia201914 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyła się Konferencja z okazji 15-lecia Forum Urzędników Europejskich zatytułowana „Fundusze Unijne w jednostkach samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy”. Partnerem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”.

Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności Forum Urzędników Europejskich, które jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną, działającą przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Forum skupia 60 osób, pracowników gmin i powiatów z Małopolski, którzy na co dzień w życiu zawodowym zajmują się poszukiwaniem możliwości i pozyskiwaniem dofinansowania na realizację inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Otwarcia konferencji dokonała pani Anna Łyżwa, Dyrektor FRDL MISTiA. Następnie pani Dorota Buczek, przewodnicząca Forum Urzędników Europejskich, a zarazem kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji w gminie Skała i prezes Zarządu LGD Jurajska Kraina, podsumowała 15 lat działalności Forum.

Nie obyło się bez wspomnień i podziękowań dla wszystkich uczestników Forum oraz jego opiekunów ze strony MISTiA. Obecnym opiekunem jest pani Agnieszka Majewska-Siwek, która czuwała nad przebiegiem konferencji. Kolejnym prelegentem był pan Hubert Guz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który podzielił się doświadczeniami realizacji programów Unii Europejskiej w Małopolsce. Prezentację na temat ochrony danych osobowych w projektach unijnych przedstawiła pani Monika Tarnawa Zajączkowska, członek SKO. Po krótkiej przerwie pani Magdalena Szczudło, ekspertka i trenerka z zakresu funduszy strukturalnych zachęciła zebranych do dyskusji na temat dotychczas zdobytych doświadczeń i wyzwań w nadchodzącym okresie programowania 2021-2027. Konferencję zakończyło ponowne wystąpienie pani Doroty Buczek, która opowiedziała o lokalnych grupach działania jako przykładzie na skuteczną formę współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w oparciu o doświadczenia z działalności LGD „Jurajska Kraina”.

Przy jubileuszowym torcie zebrani długo rozmawiali o początkach działalności Forum, pierwszych programach unijnych i przygotowywanych projektach. Członkowie Forum doszli do wniosku, że skład osobowy grupy na przestrzeni 15 lat bardzo się zmienił, przybyło wiele nowych osób i należy podjąć działania w celu większej integracji FUE. Pojawił się pomysł utworzenia grup tematycznych wewnątrz Forum, które zajmowałyby się wybranymi zagadnieniami i mogły służyć radą i pomocą pozostałym uczestnikom Forum.

Fotorelacja z wydarzenia: