ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

  1. Działań związanych z zakresu animacji i współpracy z lokalną społecznością.
  2. Zmian w procedurach oceny i wyboru operacji, w tym kryteria wyboru operacji
  3. Zakładanych wskaźników do osiągnięcia na koniec realizacji Programu.

W załącznikach formularz do zgłaszania uwag. Dokumenty podlegające aktualizacji zamieszczone są w zakładce PROW 2014-2020. Zapraszamy również do odwiedzania siedziby Biura LGD w Skale ul. Szkolna 4 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w okresie od 18 maja do 31 maja 2016 roku.