ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

.

16 grudnia 2015 roku o godz. 18-tej w urzędzie Gminy Iwanowice odbyło się spotkanie prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcz. Tematem konsultacji było m.in. prezentacja wyników prac nad Lokalną Strategią dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina oraz praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.