ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Ostatnie konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się 16 grudnia 2015 roku tj. środa w Urzędzie Gminy Iwanowice o godz. 18:00. Tematem konsultacji będzie m.in. prezentacja wyników prac nad Lokalną Strategią dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina.