ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Cz. II konsultacji za Nami! - gmina Skała

.

13 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Skale odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcz. Przedmiotem drugiego cyklu spotkań, było podsumowanie analizy obszaru oraz praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazali, że zapotrzebowanie jest na zbudowanie infrastruktury turystycznej w związku na bliskie sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, powstanie bazy około turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół miejsc pełniących funkcji społeczno-kulturalnych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Skała.