ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

nocmuzeum2017

Zachodzące słońce w piątkowy wieczór, 21 lipca 2017 roku przywitało Nas na Zamku w Pieskowej Skale. Tuż przed rozpoczęciem tegorocznej Nocy w Muzeum, o godzinie 20:00, wzgórze zamkowe zostało spowite przez mgły – o nastrój zadbała również aura, wspierając tym samym organizatorów wydarzenia: Zamek Królewski na Wawelu i Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”.

Licznie przybyłych gości powitały panie Ewa Mikołajska – Kierownik Zamku w Pieskowej Skale oraz Dorota Buczek – Prezes Zarządu LGD „Jurajska Kraina”. Otwarcie nocą zamkowych i muzealnych bram dla okolicznych mieszkańców oraz turystów daje niepowtarzalną możliwość doświadczyć atmosfery miejsca, poznawać jego historię i cieszyć się wakacjami. Specjalnie na tę okazję organizatorzy wybierają termin lipcowy – a nie majowy, jak większość muzeów – przekonani, że spotkanie z historią i sztuką na pieskoskalskim zamku będzie miało posmak wakacyjnej przygody.

.

polskasmakuje2017

LGD "Jurajska Kraina" zachęca do zapoznania się z możliwością bezpłatnej promocji swoich produktów! Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów? Agencja Rynku Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci mogą znaleźć się w sieci lokalnych wytwórców żywności. Aplikacja gromadzi informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. 

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina w sprawie rozpatrzenia protestu do naboru 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej, odbędzie się dnia 26 lipca 2017 roku (środa), o godz. 17:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób młodych do 35 roku życia, niepracujących i nieuczących się w trybie stacjonarnym (dziennym). Projekt stanowi wsparcie dla osób biernych zawodowo. Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z:

  • bezpłatnej nauki języka niemieckiego,
  • bezpłatnego wyjazdu na 2-miesięczną praktykę do Niemiec,
  • kieszonkowego 700 euro,
  • płatnego stażu w Polsce z możliwością zatrudnienia.

Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Szczegóły na stronie www.praktykiwniemczech.inbit.pl

Załączniki:
Pobierz plik (informacja_o_projekcie.pdf)Informacja o projekcie156 kB68 Pobieranie
.

nocmuzeum pieskowaskala2017

W imieniu własnym i Zamku Królewskiego na Wawelu serdecznie zapraszamy na tegoroczną Noc Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale, która odbędzie się 21 lipca 2017 roku (piątek). Rozpoczęcie przewidziano na godz. 20:00. Koncert "Dobry moment" w wykonaniu Beaty Paluch z zespołem potrwa do godz. 21:20. W programie również pokazy tańców historycznych oraz darmowe zwiedzanie z przewodnikiem Zamku w grupach 50 osobowych (czas zwiedzania ok. 1 godziny/grupa).

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat-Zamek.pdf)Plakat promujący wydarzenie882 kB64 Pobieranie
Kategoria:
.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 2/2017 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie 10-26 maja 2017 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 22-28 czerwca 2017 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

.

walnezebraniesprawozdawcze201728 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale. Zebranie poprowadziła Prezes Zarządu - Dorota Buczek, która również zreferowała sprawozdania merytoryczne z działalności. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik - Piotr Foszcz. Odczytano również sprawozdanie Rady LGD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piekara zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, rekomendując do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, za co w imieniu całego Zarządu, Prezes Zarządu - Dorota Buczek podziękowała. Gratulujemy!

.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież z obszaru LGD "Jurajska Kraina" do wzięcia udziału w zajęciach/ wydarzeniach przygotowanych na czas Wakacji 2017 w Gminach Członkowskich.

Plakaty promujące wydarzenia:

10

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

81

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u