ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

15 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Słomnikach odbył się 2 cykl konsultacji społecznych. Przedmiotem spotkania, było praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania oraz podsumowanie analizy obszaru.

Podczas spotkania zostały zaproponowane projekty do realizacji: zakup straganów na jarmarki, zakup sceny estradowej, zakup strojów dla KGW, modernizacja i budowa boisk sportowych, budowa placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi, organizacja turniejów piłkarskich, siatkarskich, tenisa stołowego, organizacja wydarzeń historycznych z terenu Gminy Słomniki, organizacja jarmarku produktami regionalnymi wraz z platformą produktów aby bezpośrednio można było zakupić u producenta i wiele innych projektów. Konsultacje były prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza.

.

13 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Skale odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcz. Przedmiotem drugiego cyklu spotkań, było podsumowanie analizy obszaru oraz praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazali, że zapotrzebowanie jest na zbudowanie infrastruktury turystycznej w związku na bliskie sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, powstanie bazy około turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół miejsc pełniących funkcji społeczno-kulturalnych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Skała.

.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza na kolejny cylk prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w Gminie Iwanowice. Tematem konsultacji będzie prezentacja wyników analizy SWOT dla Gminy oraz obszaru, praca z fiszkami projektowymi, przedstawienie założeń do wskaźników LSR, cele ogólne i szczegółowe LSR. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Iwanowice - sala sesyjna w dn. 20 października 2015 r. o godz. 18:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie-Iwanowice1.pdf)Pełna treść informacji392 kB149 Pobieranie
.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza na kolejny cylk prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w Gminie Słomniki. Tematem konsultacji będzie prezentacja wyników analizy SWOT dla Gminy oraz obszaru, praca z fiszkami projektowymi, przedstawienie założeń do wskaźników LSR, cele ogólne i szczegółowe LSR. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Słomniki - sala sesyjna w dn. 15 października 2015 r. o godz. 18:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie-Słomniki.pdf)Pełna treść informacji393 kB170 Pobieranie
.

5 października 2015 r. o godz. 18-tej w Zespole Szkół w Przegini odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza. Drugi cykl spotkań, dotyczył podsumowania analizy obszaru, dużą część spotkania zdominowała rozmowa nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.

Uczestnicy spotkania wspomnieli o zanikłym zagłębiu rzemiosła z czego znana była Gmina Jerzmanowice i tu widzą szansę aby wrócić do korzeni, następnymi pomysłami była poprawa infrastruktury technicznej, remonty istniejących świetlic wiejskich, organizacja imprez, wspomniano też o potrzebach rolników, zwrócono też uwagę na turystów aby wzbogacić ofertę turystyczną.

.

5 października 2015 r. o godz. 18-tej o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Sułoszowej odbyły się konsultacje społeczne. Na spotkaniu mieszkańcy wskazali, że jest zapotrzebowanie na poprawę infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół remiz OSP, powstanie nowych placów zabaw, wskazano na potrzeby związane z energią odnawialną.

Ponadto przedmiotem spotkania, było podsumowanie analizy obszaru mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. Konsultacje były prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza.

.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza na kolejny cylk prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w Gminie Skała. Tematem konsultacji będzie prezentacja wyników analizy SWOT dla Gminy oraz obszaru, praca z fiszkami projektowymi, przedstawienie założeń do wskaźników LSR, cele ogólne i szczegółowe LSR. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Skała - sala sesyjna w dn. 13 października 2015 r. o godz. 18:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie-Skała.pdf)Pełna treść informacji392 kB183 Pobieranie
.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza na kolejny cylk prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w Gminie Jerzmanowice-Przeginia. Tematem konsultacji będzie prezentacja wyników analizy SWOT dla Gminy oraz obszaru, praca z fiszkami projektowymi, przedstawienie założeń do wskaźników LSR, cele ogólne i szczegółowe LSR. Konsultacje odbędą się w Zespole Szkół w Przegini w dn. 7 października 2015 r. o godz. 18:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie-Jerzmanowice1.pdf)Pełna treść informacji392 kB113 Pobieranie
.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza na kolejny cylk prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w Gminie Sułoszowa. Tematem konsultacji będzie prezentacja wyników analizy SWOT dla Gminy oraz obszaru, praca z fiszkami projektowymi, przedstawienie założeń do wskaźników LSR, cele ogólne i szczegółowe LSR. Konsultacje odbędą się w Centrum Kultury w dn. 5 października 2015 r. o godz. 18:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie-sułoszowa.pdf)Pełna treść informacji393 kB135 Pobieranie

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

97

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u