ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nordic Walking Park - Gmina Jerzmanowice-Przeginia

.

Nordic Walking Park „Gmina Jerzmanowice-Przeginia” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 2,4 km; czerwona – pętla o długości 9,2 km i czarna – pętla o długości 19,4 km.

Wejście na trasy zlokalizowane jest na parkingu przed Urzędem Gminy w Jerzmanowicach. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu.

Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Bliźniacze Nordic Walking Parki wytyczono w ramach Projektu Współpracy pn. „Nordic Walking Park na Jurze” na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina” i LGD „Zdrój”.

nordicwalking mapa jerzmanowice

TRASA NR 1 (zielona)
długość – 2,4 km; szacunkowy czas przejścia – ok. 0’25 h
Króciutka trasa, poprowadzona w formie 2,4-kilometrowej pętli, przebiegająca w okolicach centrum Jerzmanowic. Wejście na trasę zlokalizowano na terenach zielonych przed Urzędem Gminy w Jerzmanowicach. Trasa w całości przebiega chodnikami i asfaltowymi drogami. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Za znakami szlaku pomaszerujemy w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara i skręcając 4 razy w lewo, po ok. 25 minutach powrócić na parking przed Urzędem Gminy gdzie rozpoczynaliśmy marsz. Trasa rekomendowana jako regularna jednostka zajęć dla uczniów szkoły znajdującej się przy trasie.

TRASA NR 2 (czerwona)
długość – 9,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1’40 h
Wymagająca trasa, ponad 9-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 1’40 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Za znakami szlaku dochodzimy do drogi nr 94. Przejściem dla pieszych przechodzimy na drugą stronę jezdni i skręcamy w lewo w polną drogę. Maszerujemy pomiędzy polami i po dojściu do przydrożnego krzyża skręcamy w prawo kierując się do wsi Bukowiec. Przy punkcie pomiaru tętna ponownie skręcamy w prawo. Asfaltową drogą dochodzimy do szosy łączącej Jerzmanowice z Ojcowem i przechodzimy na drugą stronę. Kierujemy się na widoczny w oddali kościół p.w. św. Katarzyny w Sąspowie. Barokowy, jednonawowy kościół z II poł. XVIII wieku, wraz z wolno stojącą drewnianą dzwonnicą, wpisany jest na listę zabytków województwa małopolskiego. Ścieżką wzdłuż ogrodzenia kościoła schodzimy do ciekawie zagospodarowanego placu rekreacyjno-kulturalnego w centrum Sąspowa. Drewnianą kładką przechodzimy przez rz. Sąspówkę i gruntową ścieżką dochodzimy do drogi nr 94, gdzie skręcamy w prawo. Zachowując ostrożność maszerujemy 300-metrów poboczem i skręcając w lewo a następnie w prawo wracamy pod Urząd Gminy, gdzie zamykamy pętlę czerwonego szlaku.

TRASA NR 3 (czarna)
długość – 19,4 km; szacunkowy czas przejścia – 4 h
Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Jerzmanowice-Przeginia” to oznakowana kolorem czarnym, 19,4-kilometrowa pętla. Przebieg szlaku pozwala na wejście na trasę mieszkańcom i gościom we wsiach: Jerzmanowice, Gotkowice, Czubrowice, Racławice, Szklary i Łazy. Pomaszerujemy leśnymi duktami, polnymi i asfaltowymi drogami oraz chodnikami. W Czubrowicach czeka na piechurów tablica z propozycjami ćwiczeń do samodzielnego wykonania, a w Szklarach punkt pomiaru tętna z tabelkami do określenia w jakim zakresie tętna maszerujemy. Ze względu na dystans do pokonania jak również brak możliwości skrócenia pętli, szlak ten dedykowany jest osobom o dobrej kondycji fizycznej. Alternatywnie może być wykorzystany jako ciekawa propozycja wycieczki rowerowej.


 Pozostałe Nordic Walking Park

 

Kategoria: